Bistadevægt

Lyngen er lunefuld, siger man. Et år giver den meget, det næste næsten intet. Ingen kan forklare, hvornår bierne trækker lynghonningen hjem; men i et nummer at Tidsskrift for Biavl fra 1930’erne fortæller vestjyske biavlere, at de mener, at lynghonningen måske kommer hjem i løbet af få timer under de rette forhold, en tid med tropenætter med høj luftfugtighed måske.
Brandrups Bier satte sig for at finde ud af det, købte en stadevægt, der udover vægten på et stade, der rummer én bifamilie, registrerede luftfugtighed og temperatur. Vi har siden 2012 under lyngtrækket målt på pladsen i Blåvand hvert kvarter.
Hver aften kl. 20.00 sendte vægten en sms med døgnets målinger, dem kan du se her på hjemmesiden.
Af graferne fremgår, at vejret ændrede sig meget i perioden, somme tider i løbet af en enkelt dag. Bierne inddamper honningen om natten. Hvis man lægger øret til stadet, kan man høre bierne ventilere med vingerne, så vandprocenten kommer ned på 20 eller derunder, derefter forsegles honningcellen.